www.automatizaciavyroby.sk

Automatizácia

Robotické – robotizované pracoviská

Automatizované výrobné bunky obsluhované pomocou robota, viacúčelové výrobné zariadenia, rôzne montáže na jednom zariadení, stačí vymeniť výrobný nástroj a materiál a o ostatné sa postará robot.

Jednoúčelové stroje

Analýza aktuálneho výrobného procesu, návrh zefektívnenia pomocou jednoúčelového výrobného stroja, prípadne celej výrobnej línky (automatické podávanie materiálu, opracovanie, montáž, kontrola správnosti opracovania a uloženie hotových výrobkov do prepravných obalov).

Vibračné zásobníky

Prísun správne orientovaného materiálu k výrobnej linke pomocou vibračného bubna s vibračnou lištou. Snímanie hladiny materiálu v bubne, komunikácia s existujúcou výrobnou linkou. Dodatočné dopolohovanie materiálu (otočenie, oddelenie,…) materiál Vám podáme tak, ako ho potrebujete.