www.automatizaciavyroby.sk

Modernizácia

Analýza

Detailná analýza existujúcich výrobných procesov, návrh na zefektívnenie a skvalitnenie procesu.

Realizácia

Výmena starých prvkov za nové, výkonnejšie, spoľahlivejšie. Realizácia návrhov, doplnenie nových komponentov, testovanie funkčnosti riešenia. Zaučenie pracovníkov.